فرم ثبت نام

لطفا تمام اطلاعات درخواستی را به زبان انگلیسی پر نمائید. در غیر اینصورت فرم ارسال نخواهد شد.

نام *
  

نام خانوادگی *
  

ایمیل *

تایید ایمیل *

کد کشور - کداستان بدون0 - شماره تلفن *
- -

لطفا شماره تلفن همراه خود را بدرستی وارد نمایید. ما برای تایید افتتاح حساب شما به آن نیاز داریم و میتوانیم بواسطه آن خبرهای مربوط به بازار، تبلیغات، پاداش ها و سیگنال ها را برای شما ارسال کنیم.

کد کشور - کداستان بدون0 - موبایل *
- -

جنسیت *

تاریخ تولد *

کشور محل اقامت *

منطقه زمانی *

شهر *

کشور تابعیت (شهروندی) *

نحوه آشنایی شما با بروکر *شغل *

تعداد مشتری هایی که در شروع کار به ما معرفی میکنید. *

جمع کل سرمایه مشتریانی که برای شروع همکاری به ما معرفی میکنید. *

میانگین سرمایه حساب هایی که برای شروع کار به ما معرفی میکنید *

زمان های مناسب برای تماس با شما (به وقت محلی خودتان) *

مشتریان شما مایل به معامله در کدام یک از بازارهای زیر هستند؟ *

در صورتی که امکانات دیگری در اختیار کار قرار خواهید داد یا توضیحات دیگری دارید درج کنید (اختیاری)

 More Hide